Dziękujemy za udział w ankiecie.


Ankieta została zakończona.

Grupa robocza, która pracuje nad poprawą komunikacji między Diecezją Oslo a polskojęzycznymi katolikami
już wkrótce przekaże rezultat swojej pracy Diecezji.
Informacje na ten temat będą dostępne pod adresem www.katolsk.no.

Dziękujemy za udział w ankiecie